Vice Versa

Vice versa bevat een groot aantal vertaalteksten, oefeningen en andere schrijfopdrachten. De teksten zijn verdeeld over twaalf 'dossiers' die elk een bepaald thema behandelen, bijvoorbeeld pers of economie.

Welkom!

Kies een onderdeel om verder te gaan.

  • Vertaaloefeningen