Yalla Yalla! Deel 1

Les 3

y of ie?

Luister en geef aan of de yèè' in het woord een medeklinker y of een lange ie is.