Yalla Yalla! Deel 1

Les 4

Persoonlijk voornaamwoord (1)

Kies het juiste persoonlijk voornaamwoord.

________________

________________

________________

________________

________________