Yalla Yalla! Deel 1

Les 5

Familie (2)

Kies het juiste woord bij het plaatje.

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________