Yalla Yalla! Deel 2

Les 3

Gerechten

Kies het juiste woord bij het plaatje.

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________