Yalla Yalla! Deel 2

Les 5

Hoe beweeg jij je door de stad?

Kies bij elke plaatje het juiste woord.

________________

________________

________________

________________

________________

________________