Yalla Yalla! Deel 2

Les 6

Voltooide tijd

Zet de zin in de voltooide tijd. Typ je antwoord in het Arabisch.

عندي كتاب

Antwoord:


Arabische letters: