Året runt – Basiscursus Zweeds

Antwoorden

Hieronder vind je de antwoorden bij het tekstboek, het oefenboek en de kwartaaltoetsen van Året runt.

Sommige opdrachten in het tekstboek zijn vrije opdrachten (eigen antwoord) of hebben geen antwoord (spreekopdrachten bijvoorbeeld). In het antwoordmodel staat dan 'geen antwoord' of 'eigen antwoord'.