Året runt – Basiscursus Zweeds

Woordenlijst

Hieronder kun je de woordenlijsten Zweeds – Nederlands en Nederlands – Zweeds downloaden. In de woordenlijsten staan veel woorden uit Året runt. Raadpleeg zo nodig ook een woordenboek.

Let op: bij de Zweedse zelfstandige naamwoorden is aangegeven of het om een en- of ett-woord gaat (fotball, en). Bij de Nederlandse woorden staat niet 'een', maar het bijpassende lidwoord de of het (voetbal, de).