Begeleiden van actief leren

Docenten

Docenten die Begeleiden van actief leren verplicht voorschrijven, kunnen een docentenhandreiking en PowerPoints met voorbeeldlessen aanvragen. In deze PowerPoints staan korte informatie en/of een actieve werkvorm per onderwerp en extra filmpjes met vragen.

Vraag je docentenmateriaal aan