Begeleiden van actief leren

Begeleiden van actief leren geeft (toekomstige) leerkrachten inzicht in de bedoelingen van actief leren en biedt handreikingen voor de organisatie van actief leren en de begeleiding van leerlingen hierbij. Er is speciale aandacht voor het geven van feedback, het stimuleren van zelfstandigheid, ofwel zelfsturing en het stimuleren van samenwerking tussen leerlingen. Deze helder opgebouwde uitgave omvat een goede theoretische onderbouwing, inzichten uit recent onderzoek en veel praktische voorbeelden en tips.