Begeleiden van actief leren

Begeleiden van actief leren geeft (toekomstige) leerkrachten inzicht in de bedoelingen van actief leren en biedt handreikingen voor de organisatie van actief leren en de begeleiding van leerlingen hierbij. Er is speciale aandacht voor het geven van feedback, het stimuleren van zelfstandigheid, ofwel zelfsturing, en het stimuleren van samenwerking tussen leerlingen. Deze helder opgebouwde uitgave omvat een goede theoretische onderbouwing, inzichten uit recent onderzoek en veel praktische voorbeelden en tips.

Log in

Je bent nog niet ingelogd. Log in met je Coutinho-account om toegang te krijgen tot je studiemateriaal.

Voorbeeldmateriaal

Hieronder kun je alvast een paar onderdelen bekijken. Log in met je Coutinho-account en gebruik de unieke code uit je boek om alles te zien.

  • Filmpjes bij hoofdstuk 6