Broddelen

Errata

In het boek Broddelen – Een (on)begrepen stoornis komt ongelukkigerwijs een aantal onjuistheden voor. Hieronder vind je de verbeteringen. In het formulier 5. Screening Pittige Articulatie op deze website zijn de verbeteringen reeds doorgevoerd.

  • p. 155 – Formulier Screening Pittige Articulatie
    Vierde rij, derde kolom: gelijkmatigheid moet zijn: geleidelijkheid.
  • p. 157 – Normtabel Screening Pittige Articulatie
    Tweede rij (N=356), derde en vijfde kolom: de getallen -1.5 en -0,5 moeten worden omgewisseld. Waar -0,5 staat, moet staan: -1.5. Waar -1.5 staat, moet staan: -0.5.
    Achtste rij (snelheid), derde kolom: 3.55 moet zijn: 6.00.
    Tiende rij (ernst score), tweede kolom: in plaats van 3.0 – 17.0 moet de juiste score bij ‘lichte stoornis’ zijn: 13.0 – 17.0.