Werken aan maatschappelijke participatie

Achtergrondinformatie

Hieronder vind je de achtergrondinformatie bij hoofdstuk 12.

 

Toolkit

In het project ‘Interdisciplinaire samenwerking rondom personen met verward gedrag’ is een flexibele scholingstoolkit ontwikkeld rondom personen met verward gedrag met de inzet van ervaringsdeskundigen. De toolkit bestaat uit een set thema’s en per thema een set met diverse didactische werkvormen, inhoudelijk samenhangend met de interdisciplinaire samenwerking rondom personen met verward gedrag en met aandacht voor de maatschappelijke participatie van de persoon na de crisis.