Werken aan maatschappelijke participatie

Achtergrondinformatie

Hieronder vind je de achtergrondinformatie bij hoofdstuk 9.

 

Interessante bronnen

Ende, P.C. van der (2016). Vulnerable parenting: A study on parents with mental health problems: Strategies and support (proefschrift Tilburg University). Hanze University of Applied Sciences.

Ende, P.C. van der & Venderink, M.M. (2006). Steun voor ouders met psychiatrische beperkingen. Onderzoeksverslag. Lectoraat Rehabilitatie Hanzehogeschool Groningen/Cenzor-GGz Groningen.

Venderink, M.M., Ende, P. van der, Veldt, W. van der & Dullemond, M. (2005). Ondersteuningsbehoeften van ouders met psychiatrische beperkingen. Passage, juni.