Mensbeelden

Interprofessioneel werken is een nieuwe ontwikkeling waarbij welzijnsprofessionals, sociale professionals en zorgprofessionals met elkaar samenwerken. Interprofessioneel werken omvat meer dan het delen van opvattingen en waarden. Het betekent ook dat je er als professional voor openstaat om de ander te willen begrijpen, samen situaties kritisch te beschouwen en samen tot onderbouwde keuzes te komen. Mensbeelden is een oefening om de dialoog te leren voeren en een eerste stap om interprofessioneel te leren werken.

Welkom!

Kies een onderdeel om verder te gaan. 

  • Overzicht van kritische vragen

     
  • Links bij opdrachten in hoofdstuk 6

     
  • Links