Mensbeelden

Links bij opdrachten in hoofdstuk 6

Hier vind je de verwijzingen bij de vragen en opdrachten in hoofdstuk 6.

Verwijzing bij opdracht A

Artikel van Michiel Janssen waarin themaonderzoek aandacht krijgt:

 • Janssen, M. (2010). Autobiografische reflectie en de transformatie van persoonlijke ervaringen. Tijdschrift voor lerarenopleiders (VELON / VELOV), 3(14), 13-20. 

Verwijzing bij opdracht B

Achtergrondinformatie bij 'Wat wil jij weten?':

 • Te Lintel Hekkert, M. (2002). Verborgen zorgen, kinderen die opgroeien met een chronisch zieke ouder. Kwalitatief onderzoek naar de beleving van ouders en kinderen in gezinnen waarvan een van de ouders chronisch ziek is in relatie tot de thuiszorg. Utrecht: NIZW.

Achtergrondinformatie bij 'Balansmodel toepassen':

Verwijzing bij opdracht C

Links naar de websites van verschillende beroepsorganisaties: 

Verwijzing bij opdracht D

Achtergrondinformatie bij 'Zelfredzame, onafhankelijke zieke ouders':

 • Beneken genaamd Kolmer, D.M. (2012). Over kracht en kwetsbaarheid van jonge mantelzorgers. Zin in zorg: Tijdschrift over Zorg, Ethiek en Levensbeschouwing14(4), 8-9.
 • Beneken genaamd Kolmer, D.M. (2014). Mantelzorg: smeerolie of gouden schroef? In Vliet, J. van & Jukema, J. (red.) Perspectieven op ouder worden en de sociale professional. Amsterdam: Boom/Lemma.
 • De Brabander, R. (2014). Wie wil er nou niet zelfredzaam zijn? Antwerpen/Apeldoorn: Garant-Uitgevers.
 • Van der Pas, A. (red.). (2014). 'Hoezo probleemouders? Tien opstellen over de ongemakkelijke relatie ouders-maatschappij'. Amsterdam: Uitgeverij SWP.

Verschillende richtlijnen en publicaties die je kunnen helpen bij deze opdracht:

 • Mezzo en AJN. (2010, april). Opgroeien met zorg. Werkwijze voor het herkennen, erkennen en helpen van jonge mantelzorgers. Bunnik: Mezzo en AJN.
 • Spijkerman, R., Müller, M., Glopper, A. de, Rosenberg, E., Willems, W. & V. Hendriks. (2015). Programma verslaving & Ouderschap (PVO). Handboek voor professionals in de verslavingszorg en geestelijke gezondheidszorg. Haarlem: Brijder Verslavingszorg, Parnassia Addiction Research Centre (PARC).
 • Van der Zanden, R., Meeuwissen, J., Havinga, P., Meije, D., Konijn, C., Beentjes, M., Besselink, R., Celi, P., van Dijk- van Hartskamp, J., van Doesum, K., van den Meerendonk, M., Tesselaar,
 • S. & C. Hosman. (2014). Richtlijn Kinderen van Ouders met Psychiatrische Problemen (KOPP) in de jeugdhulp. Utrecht: Trimbos-instituut.
 • Wenselaar, L. (2015). Integrale hulpverlening aan ouders met psychiatrische en/of verslavingsproblemen en hun kinderen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Zie www.nji.nl/nl/Databank/Databank-Effectieve-Jeugdinterventies/Erkende-interventies