Ondernemen en innoveren in zorg en welzijn

Links

Paragraaf 1.1

Bronnen

 

Paragraaf 1.2

Verder lezen

Meer informatie over de doelen, plus de SDG-routekaart naar 2030 vind je op:

 

Paragraaf 1.3.2

Verder lezen

Lees meer over R2C en over geslaagde projecten op www.righttochallenge.nl.

 

Argumenten van voor- en tegenstanders van marktwerking

Marktwerking in zorg en welzijn staat voortdurend ter discussie. Hieronder lees je enkele argumenten van voor- en tegenstanders.

Voorstanders menen dat meer marktwerking leidt tot meer aandacht voor kwaliteit en tot kwaliteitsverhoging, immers:

  • Door de toegenomen concurrentie zijn er meer spelers op de markt gekomen. Veel meer dan voorheen moeten organisaties nu aantonen welke diensten ze leveren en welke resultaten de klanten van deze diensten mogen verwachten. Het gaat er dus om dat de organisaties hun kwaliteit duidelijk zichtbaar maken.
  • Door de terugtredende rol van de overheid is het belang van effectief en efficiënt werken toegenomen. Organisaties moeten voortdurend stilstaan bij de vraag: welke kwaliteit kunnen we voor welke prijs bieden?
  • Door de toenemende zeggenschap van individuele burgers kunnen potentiële klanten zelf keuzes maken. Om een goede keuze te kunnen maken, verdiepen zij zich in het aanbod. Ze willen vergelijkingen kunnen maken: welke kwaliteit kunnen we voor welke prijs verwachten? De klant zal altijd gaan voor het beste aanbod tegen de beste prijs.

Enkele argumenten die tegenstanders van marktwerking aanvoeren, zijn:

  • Het systeem van aanbesteden geeft de overheid (gemeenten) ruimte voor het maken van keuzes tussen aanbieders. Deze keuzes zijn makkelijker te maken op basis van prijsvergelijking dan op basis van kwaliteitsvergelijking. In de praktijk draait dit er dan ook nogal eens op uit dat een keuze valt op de goedkoopste speler op de markt.
  • Marktwerking kan leiden tot meer uitsluiting. Ondernemers leveren alleen tegen betaling en als de klant zijn verplichtingen niet nakomt, levert de ondernemer niet meer. Bepaalde klantgroepen zullen dan tussen wal en schip vallen. Dit leidt ertoe dat die groepen structureel in een achterstandspositie komen te zitten.

 

Bron: Verhagen, P. (2018). Kwaliteit met beleid. Basisboek voor het sociale domein. Coutinho.

 

Paragraaf 1.3.3

Verder lezen

Lees op www.welzijnoprecept.nl over Welzijn op Recept. In het boekje Welzijn op Recept: De uitdaging van samenwerking tussen zorg en welzijn worden acht uitdagingen van het samenwerken tussen zorg en welzijn beschreven. Bestel het boekje hier.

Inspirerende voorbeelden van sectoroverschrijdende samenwerking vind je onder andere op de website over het loket gezond leven van het RIVM.

Kijk naar dit YouTube-filmpje over de realisering van bijzondere samenwerkingsproject in Mariënvelde (gemaakt door BMV & Zorgcorporatie Mariënvelde).

 

Bronnen

 

Paragraaf 1.3.4

Bronnen

 

Paragraaf 1.5.1

Verder lezen

Lees meer over duurzame zorg op deze website van de Rijksoverheid.

Lees meer over MVO op www.mvonederland.nl.

Over het keurmerk lees je meer op www.keurmerkmvo.nl.

 

Paragraaf 1.5.2

Bronnen

 

Paragraaf 1.5.3

Verder lezen

In de Code Sociale Ondernemingen kun je lezen hoe dit kan worden vertaald naar beleid en bedrijfsvoering.

Op www.lsabewoners.nl kun je meer lezen over deze vereniging.

Lees op www.pso-nederland.nl meer over de prestatieladder.

 

Bronnen

 

Paragraaf 1.6.1

Verder lezen

Lees op deze websites meer over het toevoegen en reconstrueren van geuren:

 

Paragraaf 1.6.3

Verder lezen

Meer informatie over sociale innovatie in de zin van organisatie-innovatie vind je op deze website.

Lees meer over de mondkapjes met bloemzaadjes op de website www.mariebeebloom.com of via #bloomtheworld.