Recht doen aan sociale professionals

Hoofdstuk 10

Paragraaf 10.3

Links naar meer informatie over Corry Tendeloo en de motie-Tendeloo.

 

Paragraaf 10.4.1-10.4.3

Links naar uitspraken over mentoraat, bewindvoering en curatele:

 

Paragraaf 10.5.2

Link naar meer informatie over wilsbekwaamheid.

Op de website van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de website Kennisplein gehandicaptensector vind je stappenplannen om te bepalen of iemand wils(on)bekwaam is.

 

Paragraaf 10.6

Link naar de Wet tijdelijk huisverbod

 

 

Wetteksten

 

Titel 20. Mentorschap ten behoeve van meerderjarigen

 

Titel 19. Onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen

 

Titel 16. Curatele

 

 

Hoofdstuk 5. Voorbereiden zorgmachtiging
Paragraaf 1. Melding en aanvraag voorbereiding zorgmachtiging
 
Paragraaf 2. Voorbereiding zorgmachtiging

 

Paragraaf 3. De medische verklaring

 

Paragraaf 4. De zorgkaart en het zorgplan

 

Paragraaf 5. Beslissing officier van justitie

 

Hoofdstuk 6. Zorgmachtiging

 

Hoofdstuk 7. Crisismaatregel, machtiging tot voortzetting daarvan en aansluitend verzoek voor een zorgmachtiging.
Paragraaf 1. Crisismaatregel door de burgemeester

 

Paragraaf 2. Tijdelijke verplichte zorg voorafgaand aan een crisismaatregel

 

Paragraaf 3. Geldigheidsduur

 

Paragraaf 4. Beroep

 

Paragraaf 5. Verlenging crisismaatregel