Recht doen aan sociale professionals

Hoofdstuk 10

  1. John is 34 jaar, alleenstaand en raakt regelmatig in de problemen met zijn psychische gezondheid. Vaak duurt dat enkele maanden en daarna gaat het weer redelijk met hem. Maar in de maanden dat hij in de problemen zit, gaat hij onverantwoord om met zijn geld en zorgt hij slecht voor zichzelf.
    Jij bent Johns sociale professional. Wat zou, op grond van deze informatie, volgens jou een goede maatregel zijn voor de momenten dat het niet goed gaat met John? Kies een of meerdere van de maatregelen die in dit hoofdstuk beschreven zijn. Beargumenteer je antwoord.
     
  2. In dit hoofdstuk is aandacht besteed aan het begrip handelingsbekwaamheid en kwam ook het begrip wilsbekwaamheid aan de orde. Kun je aangeven wat de mogelijke overeenkomsten en verschillen tussen deze twee begrippen zijn en aangeven hoe en waar je deze begrippen in je werk als sociale professional kunt tegenkomen? Graag zo concreet mogelijk beschrijven!
     
  3. Bij de procedure tot het afgeven van een zorgmachtiging kunnen veel mensen betrokken zijn. Er worden in dit hoofdstuk verschillende functionarissen genoemd, maar de sociale professional wordt niet genoemd. Kan een sociale professional een verzoek doen voor het afgeven van een zorgmachtiging? Zoek op internet of je je antwoord kunt onderbouwen met feitelijke gegevens dan wel met inzichten die hierover bestaan.