Recht doen aan sociale professionals

Hoofdstuk 14

  1. In paragraaf 14.2 is uitgelegd dat het belangrijk is om tot een gesprek te komen voordat allerhande procedures in gang worden gezet. Een gesprek kan wellicht een deel van de ontevredenheid wegnemen.
    Lees de casus aan het begin van dit hoofdstuk nog eens door ter voorbereiding op een rollenspel. Een student speelt Lorenzo, een ander Mark en een derde de leidinggevende van Mark. Speel het gesprek tussen Lorenzo, Mark en de leidinggevende uit. Doe dit drie keer, zodat elke student elke rol een keer kan spelen. Vergelijk daarna wat lastig is aan elke rol en waar elke rol kansen biedt om het gerezen conflict op te lossen.
     
  2. In dit hoofdstuk staat een uitvoerig voorbeeld van een casus rond geheimhouding met betrekking tot tuchtrecht zoals die is gepubliceerd op de website van BPSW. Zoek op die site een ander voorbeeld van een tuchtrechtcasus en beantwoord de volgende vragen: Wie klaagt en waarover? Welke professionele normen zijn in het geding? Wat is het oordeel en wat kan er van deze casus worden geleerd? Beschrijf aan een medestudent de casus die je gevonden hebt en leg in eigen woorden de argumentatie van de tuchtrechter uit.
     
  3. Plagen en pesten is niet hetzelfde. Wat is het verschil tussen beide gedragingen? Illustreer je uiteenzetting met voorbeelden. Vergelijk je voorbeelden met die van medestudenten.