Recht doen aan sociale professionals

Hoofdstuk 6

Paragraaf 6.1 en 6.2

Link naar de website van het Juridisch Loket

 

Paragraaf 6.2

Link naar informatie van de overheid over huurcontracten

Link naar een uitgebreid overzicht van wie verantwoordelijk is voor het onderhoud van een huurwoning

 

Paragraaf 6.4.1

Initiatieven en methoden die bijdragen aan de aanpak van dakloosheid:

 

Paragraaf 6.3.3

Link naar de website van de Raad voor de Kinderbescherming

Link naar artikel 20 IVRK

Link naar de tekst van artikel 2.3 van de Jeugdwet

 

Paragraaf 6.4.2

Link naar de website van de Raad voor de Kinderbescherming

 

Wetteksten

 

 

Afdeling 3. De verplichtingen van de huurder

 

Onderafdeling 2. Huurprijzen en andere vergoedingen

 

Onderafdeling 4. Het eindigen van de huur

 

Recht van hypotheek