Recht doen aan sociale professionals

Hoofdstuk 7

Algemeen

Link naar meer informatie over jurisprudentie

Link naar meer informatie over de algemene beginselen van behoorlijk bestuur

 

Paragraaf 7.1

Link naar de website van het Nibud

 

Paragraaf 7.5

Link naar de website van Mobility Mentoring

 

Wetteksten

 

Titel III. Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen
Eerste afdeling. Het uitspreken van de toepassing van de schuldsaneringsregeling

 

Burgerlijk Wetboek, boek I
Afdeling 1. Vereisten tot het aangaan van een huwelijk

 

Boek 1. Personen- en familierecht
Titel 13. Minderjarigheid
Afdeling 1. Algemene bepalingen