Recht doen aan sociale professionals

Hoofdstuk 7

 1. Zoek op internet naar ervaringsverhalen van mensen die schulden hebben en daardoor in de problemen zijn gekomen. Selecteer er drie en beschrijf in maximaal 100 woorden het feitencomplex. Analyseer vervolgens wat in die betreffende drie casussen de oorzaak is of zou kunnen zijn van de schuldproblematiek.
  Bespreek met een medestudent of deze oorzaken overeenkomen met de oorzaken die in dit hoofdstuk genoemd zijn of dat de casussen iets toevoegen wat in dit hoofdstuk nog niet aan de orde is geweest.
  Tot slot: geef aan of je, kijkend vanuit een breed perspectief, factoren in de casus kunt herkennen die de kans dat de betreffende persoon in de financiële problemen is gekomen aanmerkelijk hebben vergroot.
   
 2. Een van jouw cliënten zit in de schuldsanering en klaagt in het gesprek met jou over de WSNP-bewindvoerder, die vindt dat jouw cliënt de auto moet verkopen en met het ov naar het werk moet gaan reizen, omdat de auto een benzine slurpende bak is en te veel kosten met zich meebrengt. Jouw cliënt is zeer gehecht aan de auto, die een symbool van vrijheid is en zorgt voor mobiliteit. Familie woont niet in de buurt en bezoeken aan de ouders van jouw cliënt zijn met het ov bijna onmogelijk.
  Geef ten eerste aan wat belangrijke aandachtspunten zullen zijn als jouw mening hieromtrent wordt gevraagd.
  Formuleer vervolgens voor jezelf wat volgens jou acceptabel is ten aanzien van het bezit en gebruik van luxegoederen voor mensen in de schuldsanering. Betrek daarbij de normen die je in je opvoeding hebt meegekregen en analyseer of er vooroordelen zijn bij jou. Zo ja, hoe kun deze een plek geven?
   
 3. Mobility Mentoring is een methodiek die zich richt op het gedrag vanuit de visie dat schuldproblematiek in feite gedragsproblematiek is. Zoek op internet welke gemeente al werkt met Mobility Mentoring en wat de eerste bevindingen zijn van het werken met deze methodiek.
  Bereid op basis van deze informatie een korte presentatie voor (maximaal 7 minuten) voor medestudenten waarin je hen informeert over de methodiek en je de sterke en minder sterke kanten aangeeft. Hoe je de presentatie vormgeeft, is aan jou.