Recht doen aan sociale professionals

Hoofdstuk 8

Algemeen

Link naar meer informatie over het Islamitische huwelijk

Link naar meer informatie over het Verdrag van Istanbul

Link naar advies RSJ over interlandelijke adoptie

 

Paragraaf 8.2

Link met meer informatie over het islamitische huwelijk

 

Paragraaf 8.2.1

Link naar informatie over familiebanden en of je partner verwant is tot de eerste, tweede of derde graad

Link naar meer informatie over trouwen in gemeenschap van goederen

 

Paragraaf 8.4

Link naar Kinderrechtenverdrag (Unicef)

 

Paragraaf 8.6.1

Link naar meer informatie over huiselijk geweld

Link naar het Verdrag van Istanbul (2016)

 

Paragraaf 8.6.2

Link naar de website van Veilig Thuis

Meer informatie over de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Link naar de Wet tijdelijk huisverbod

 

Paragraaf 8.7.1

Link naar de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie

 

Paragraaf 8.7.3

Link naar RSJ met meer informatie over het afschaffen van de mogelijkheid tot adoptie van een buitenlands kind en tot het verbeteren van mogelijkheden voor kinderen in de landen van herkomst.

 

Wetteksten

 

Burgerlijk Wetboek Boek 1. Personen- en familierecht
Titel 2. Het recht op de naam

 

Titel 5. Het huwelijk

 

Afdeling 1. Vereisten tot het aangaan van een huwelijk

 

Afdeling 2. Formaliteiten die aan de voltrekking van het huwelijk moeten voorafgaan

 

Titel 5A. Het geregistreerd partnerschap

 

Titel 9. Ontbinding van het huwelijk
Afdeling 2. Echtscheiding

 

Titel 11. Afstamming

 

Afdeling 3. Erkenning

 

Titel 12. Adoptie

 

Titel 14. Het gezag over minderjarige kinderen

 

Afdeling 3A. Gezamenlijk gezag van een ouder tezamen met een ander dan een ouder
Paragraaf 2. Het gezamenlijk gezag van een ouder tezamen met een ander dan een ouder krachtens rechterlijke beslissing

 

Paragraaf 3. Gemeenschappelijke bepalingen inzake het gezamenlijk gezag van een ouder tezamen met een ander dan een ouder

 

Titel 15. Omgang en informatie

 

Tweede afdeling. Rechtspleging in scheidingszaken
ยง 2. Voorlopige voorzieningen

 

Wobka (wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie)
Hoofdstuk 2. De beginseltoestemming