Recht doen aan sociale professionals

Hoofdstuk 9

Paragraaf 9.2

Link naar de tekst van de Wet BIG

 

Paragraaf 9.3

Link naar de tekst van de WGBO

 

Paragraaf 9.4

Link naar de tekst van de Wkkgz

 

Paragraaf 9.5

Link naar de tekst van de Wgbh/cz

 

Paragraaf 9.7.1

Link naar de bron in het kader

 

Paragraaf 9.7.2

Voorarrest

 

 

Aanhouding voor verhoor

door:

politie

 

tijd:

9 uur (tijd tussen 00.00-09.00 uur geldt niet)

plaats:

politiebureau

Eventuele verlenging van het verhoor

door:

politie

 

tijd:

6 uur ( tijd tussen 00.00-09.00 uur geldt niet)

plaats

politiebureau

Inverzekeringstelling

door:

(hulp)officier van justitie

 

tijd:

maximaal 6 dagen (2 x drie dagen)

plaats:

politiebureau

Bewaring

door

rechter-commissaris

 

tijd:

maximaal 14 dagen

plaats

huis van bewaring of politiebureau

Gevangenhouding

door

rechtbank

 

tijd

maximaal 90 dagen

plaats

huis van bewaring of gevangenis (na veroordeling in eerste aanleg)


Paragraaf 9.7.4

Meer over de Gedragsbeïnvloedende Maatregel

 

Wetteksten

 

Afdeling 5. De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling 

 

Wet Wkkgz
HOOFDSTUK 3. EFFECTIEVE EN LAAGDREMPELIGE KLACHTEN- EN GESCHILLENBEHANDELING
┬ž 1. Klachten

 

Wetboek van Strafvordering
Titel I. Strafvordering in het algemeen

 

Titel IV. Eenige bijzondere dwangmiddelen
Eerste afdeeling. Aanhouding en inverzekeringstelling

 

Tweede afdeeling. Voorloopige hechtenis 

 

Derde afdeling. Verslaglegging door opsporingsambtenaren

 

Vijfde afdeeling. Beslissingen omtrent vervolging

 

Titel V. Aanhangig maken der zaak ter terechtzitting

 

Titel II. Straffen Wetboek van Strafrecht

 

Titel IIA. Maatregelen
Eerste afdeling. Onttrekking aan het verkeer, ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel en schadevergoeding

 

Titel VIII A. Bijzondere bepalingen voor jeugdigen en jongvolwassenen