Recht doen aan sociale professionals

Hoofdstuk 9

 1. Debby is moeder van drie kinderen en belast met het ouderlijk gezag. Een van de kinderen heeft al langere tijd serieuze gezondheidsklachten. Zij is onder behandeling van een cardioloog en bij het laatste bezoek aan het ziekenhuis heeft Debby gehoord dat er een operatie zal worden ingepland voor haar dochter, maar na die mededeling heeft Debby eigenlijk niet goed meer kunnen luisteren en voor haar is het nu geheel onduidelijk wat hun te wachten staat.
  Jij bent als sociale professional betrokken bij dit gezin. Wat doe je met deze situatie waarover Debby jou vertelt?
  Formuleer een advies waarin de volgende begrippen terugkomen: informed consent, het recht van minderjarigen om hun mening kenbaar te maken, juridisch ouder. Gebruik daarbij ook informatie uit de andere hoofdstukken (gebruik bijvoorbeeld het register achter in dit boek om die te vinden) als die je van pas kan komen. Bespreek je advies met een medestudent.
   
 2. Ronnie is een 11-jarige jongen die graag de grenzen opzoekt. Als hij in zijn kraag wordt gevat omdat hij in een winkel een videogame onder z’n jas heeft gestoken, wordt hij door de politie naar HALT verwezen. Ronnie noch zijn ouders weten wat hun daar te wachten staat.
  Zoek op internet naar wat HALT precies doet en wat de inzet van HALT voor Ronnie redelijkerwijs kan gaan betekenen. Formuleer dit in maximaal 300 woorden.
   
 3. In dit hoofdstuk kwam onder meer aan de orde dat discussies over gezondheid flink wat emoties kunnen oproepen.
  Bespreek met een medestudent welke gezondheidsthema’s jou bezighouden en hoe je dit onderwerp bespreekbaar kunt maken te brengen op je werk. Doe dat op een enthousiasmerende manier in een presentatie die maximaal 15 minuten mag duren.