Bespreekbaar maken van seksualiteit en intimiteit

Veel professionals in zorg en welzijn hebben moeite om seksualiteit en intimiteit bespreekbaar te maken. Bespreekbaar maken van seksualiteit en intimiteit biedt handvatten om professioneel te kunnen omgaan met beroepssituaties waarin seksualiteit en intimiteit een rol spelen. Het boek schetst een breed beeld van seksualiteit en intimiteit in verschillende levensfasen en richt zich op het professioneel werken met verschillende doelgroepen zoals kwetsbare jongeren, zedendelinquenten, slachtoffers van seksueel misbruik, ouderen en mensen met een psychische aandoening.

 • Hoofdstuk 1

   
 • Hoofdstuk 2

   
 • Hoofdstuk 3

   
 • Hoofdstuk 4

   
 • Hoofdstuk 5

   
 • Hoofdstuk 6

   
 • Hoofdstuk 7

   
 • Hoofdstuk 8

   
 • Hoofdstuk 9

   
 • Hoofdstuk 10

   
 • Hoofdstuk 11

   
 • Hoofdstuk 12

   
 • Hoofdstuk 13

   
 • Hoofdstuk 14

   
 • Hoofdstuk 15

   
 • Hoofdstuk 16

   
 • Hoofdstuk 17

   
 • Vragen en opdrachten per hoofdstuk