Bespreekbaar maken van seksualiteit en intimiteit

Vragen en opdrachten per hoofdstuk

Hier kun je een document met alle vragen en opdrachten bij de verschillende hoofdstukken downloaden. 

Om dit materiaal te kunnen openen heb je de gratis Adobe Reader nodig, die je hier kunt downloaden.