Sociologie voor de praktijk

Inzicht in de verhoudingen tussen mensen is onmisbaar voor veel professionals. Sociaal werkers, zorgprofessionals, (HR-)managers, docenten en beleidsmakers: iedereen heeft tijdens het werk met mensen te maken. Om menselijk gedrag te begrijpen en te veranderen, is kennis van sociologisch denken en kijken onmisbaar. Sociologie voor de praktijk biedt een toegankelijke inleiding op dit onderwerp.

  • Vragen

     
  • Werkcollegeopdrachten

     
  • Verwijzingen naar websites