Sociologie voor de praktijk

Verwijzingen naar websites

Hieronder vind je een lijst van websites waarop onderzoeksrapporten te vinden zijn.

 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
  www.cbs.nl
 • Centraal Planbureau (CPB)
  www.cpb.nl
 • Motivaction, voor strategieontwikkeling
  www.motivaction.nl
 • Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI)
  www.nidi.nl
 • MOVISIE, voor welzijn, zorg en sociale veiligheid
  www.movisie.nl
 • Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
  www.pbl.nl
 • Rutgers, voor onderzoekspublicaties op het gebied van seksualiteit
  www.rutgers.nl
 • Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
  www.scp.nl
 • TNO, voor wetenschappelijke kennis
  www.tno.nl
 • Trimbos-instituut, kennisinstituut voor geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke zorg
  www.trimbos.nl
 • Verwey-Jonker Instituut voor beleidsonderzoek
  www.beleidsonderzoek.nl
 • Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)
  www.wrr.nl
 • Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), voor justitie
  www.wodc.nl
 • Raad Volksgezondheid en Samenleving, voor ontwikkeling op het gebied van gezondheid en gezondheidszorg
  www.raadrvs.nl