TaalDigitaal

Log in

Je bent nog niet ingelogd. Log in met je Coutinho-account om toegang te krijgen tot je studiemateriaal.

Over TaalDigitaal

Met welke methode zij ook werken, bij veel NT2-docenten en hun cursisten bestaat de behoefte aan extra oefenmateriaal. De website TaalDigitaal voorziet in deze behoefte voor middelhoog tot hoger opgeleiden. Op TaalDigitaal staat een uitgebreide verzameling taaloefeningen voor deze doelgroep (vanaf niveau A2). De oefeningen zijn bedoeld om de kennis van grammatica en vocabulaire 'in te slijpen'.

De website bevat drie soorten oefeningen: dialoogoefeningen, grammaticaoefeningen en daarbij enkele verkenningsoefeningen. Bij alle oefeningen verschijnt op het scherm een vraag en een serie woorden. De cursist moet een antwoord samenstellen uit de woorden en deze zin intypen. Na iedere zin krijgt de cursist feedback, naar keuze in het Nederlands of Engels.

  • Dialoogoefeningen

    Bij de dialoogoefeningen gaat het in de eerste plaats om de meest passende reactie in een concrete taalsituatie. Spelenderwijs wordt ook de grammatica geoefend. Meestal zijn er verschillende goede reacties mogelijk en vaak kan de cursist zo het verdere verloop van de dialoog beïnvloeden.
    Demo-oefening
    Lijst met alle beschikbare dialoogoefeningen
  • Verkenningsoefeningen grammatica

    Met behulp van de verkenningsoefeningen kunnen de cursisten nagaan met welke grammaticale onderwerpen zij nog problemen hebben.

Onderverdeling in moeilijkheid

Bij de dialoog- en grammaticaoefeningen is er een onderverdeling in moeilijkheid. Er zijn oefeningen met een groene, oranje en rode markering. Groen voor de makkelijkste oefeningen die beschikbaar zijn, rood voor de moeilijkste. De kleurcoderingen zijn niet gelijk te stellen met niveaus van het ERK, maar alleen bedoeld om een globale stijgende lijn in moeilijkheid weer te geven.

Over de auteurs

De oefeningen zijn ontwikkeld door Jan Landsbergen en Frank Landsbergen.
Jan Landsbergen is wiskundige en informaticus. Hij had de leiding over de taalgroep bij Philips Research en was hoogleraar taaltechnologie aan de Universiteit Utrecht. Na zijn emeritaat heeft hij veel ervaring opgedaan als NT2-docent voor midden- en hogeropgeleiden, bij het Studiecentrum Talen Eindhoven.
Frank Landsbergen is gepromoveerd taalkundige. Hij heeft als NT2-docent gewerkt bij het Talencentrum van de Universiteit Leiden, en als ontwikkelaar van trainingen op het Taalcentrum-VU in Amsterdam. Momenteel werkt hij op het INL in Leiden als computerlinguïst.
Samen hebben zij een eigen bedrijf, Landsbergen Talen (www.landsbergentalen.nl).