Vrijwilligersmanagement in het zorg- en veiligheidsdomein

Cliƫnten in het forensisch sociaal domein hebben vaak grote psychosociale zorgvragen die aandacht vragen bij de re-integratie in de samenleving. Steeds meer wordt daarom naar samenwerkingsvormen gezocht die strafrechtelijk ingrijpen en gemeentelijke nazorg combineren met psychosociale zorg. Vrijwilligers kunnen hieraan een unieke bijdrage leveren. Vrijwilligersmanagement in het zorg- en veiligheidsdomein helpt beleidsmakers, ambtenaren, managers en vrijwilligerscoƶrdinatoren een visie te ontwikkelen op de inzet van vrijwilligers in het forensische werkveld.

Welkom!

Kies een onderdeel om verder te gaan.

  • Opdrachten

     
  • Bijlagen

     
  • Aanvullende informatie