Werken in wijkteams jeugd

Hoofdstuk 10

Vragen

  1. Lees de casus van Sandy aan het begin van het hoofdstuk nog een keer door. Als je de ‘pet’ van de transformatiedoelen opzet: wat zou dan jouw eerste stap zijn?
  2. In de casus beschouwt Sandy de situatie vooralsnog vanuit haarzelf (eerste positie). Bekijk de situatie nu eens vanuit het perspectief van de buurt. Wat is er dan anders?
  3. Pak tabel 10.1 erbij en bespreek met een medestudent de verschillende onderdelen van het IAG-reflectiemodel. Wat betekent dit perspectief voor de keuzes die je op de verschillende onderdelen maakt? Wat is jouw plan van aanpak wanneer je als hulpverlener (Sandy) in deze casus zou moeten handelen?