Werken in wijkteams jeugd

Hoofdstuk 12

Vragen

Kennisvragen

  1. Waarom is het voor wijkteams jeugd en hun organisaties belangrijk om zich te ontwikkelen als lerend systeem?
  2. Leg de twee beschreven principes voor het leren in wijkteams jeugd in eigen woorden uit.
  3. Wat zijn de kenmerken van een goede leercultuur op team- en op organisatieniveau?
  4. Benoem drie zaken die op organisatieniveau geregeld moeten worden om het leren in de organisatie te ondersteunen.
  5. Benoem drie taken van een teamleider in het ondersteunen van het leren in een team.

 

Inzichtvragen

  1. In paragraaf 12.2 wordt gepleit voor een zogenoemde just culture in de organisatie, die wordt onderscheiden van een afrekencultuur. Probeer drie redenen te bedenken waarom een afrekencultuur het leren in teams en de organisatie als geheel in de weg kan staan.
  2. In paragraaf 12.3 worden voorbeelden gegeven van informatie die het leren van wijkteams jeugd kan ondersteunen. Bedenk zelf nog enkele voorbeelden van informatie waarvan teams zouden kunnen leren. Geef ook aan hoe je denkt dat je die informatie zou kunnen verkrijgen.

 

Toepassingsvraag

  • Ga op internet op zoek naar een gemeente waar gewerkt wordt met wijkteams jeugd. Probeer zicht te krijgen op resultaten die de wijkteams boeken. Dat kan gaan om productiecijfers, uitkomsten van cliĆ«ntevaluaties, aantallen opgehaalde hulpvragen, et cetera. Kijk bijvoorbeeld of er jaarrapportages van de wijkteamorganisatie te vinden zijn, of kijk of je toegang hebt tot gemeentelijke cijfers over jeugdhulp. Formuleer hoe een team en organisatie als geheel kan leren van deze informatie.

Tip: Begin met zoeken op de websites van de betreffende wijkteamorganisatie of gemeente.