Yalla Yalla! Deel 1

Hoofdstuk 2

Lettercombinaties (2)

Luister naar de audio. Is de lettercombinatie صَحّ juist of خَطَأ onjuist?