Yalla Yalla! Deel 1

Les 2

Zinsvolgorde

Luister en zet de zinnen in de juiste volgorde.
1  

2  

3  

4  

5