Yalla Yalla! Deel 1

Les 2

Vragen begrijpen

Wat betekenen de vragen?
ما اسمك؟
mèè ismək?
كَيف نَكتُب هٰذا؟
kèyfè nèktoeb hèèdhèè?
ما جِنسِيّتك؟
mèè djinsiyyàtək?
ما عُنوانك؟
mèè Ԑoenwèènək?
كَم عُمرك؟
kèm Ԑoemrək?
ما رَقم تِليفونك؟
mèè ràqm tiliefoenək?
ما إيميلك؟
mèè 'iemielək?