Yalla Yalla! Deel 1

Les 1

Ik ben ... En jij?

1.1.A Oefening 1
Er zijn twee versie van de video: een rustige versie en een versie met een normaal spreektempo. De rustige versie kun je bekijken op je computer, tablet of telefoon. Voor de snellere versie is een groot beeldscherm handig.

 

De letters 'èlif, wààw, yèè', noen, tèè', sien en miem

1.3.C Bekijk de schrijfwijze.