Yalla Yalla! Deel 2

Les 1

De inrichting van mijn huis

Kies het juiste woord bij het plaatje.

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________