Yalla Yalla! Deel 2

Les 4

Op de markt

Kies het juiste woord bij het plaatje.

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________