Yalla Yalla! Deel 2

Les 4

Kleuren (1)

Beantwoord de vragen met de juiste kleur.