Året runt – Basiscursus Zweeds

Hoofdstukken

Allemansrätt

Vul de ontbrekende woorden in.


1 Svenskar är väldigt intresserade av (buitenleven) och natur.
2 Stäng (het hek) efter dig så att djuren inte kommer lös.
3 Tälta gärna något (etmaal) i naturen.
4 Vid torrt väder råder ofta (verbod op het stoken van vuur).
5 Plocka gärna blommor, bär, svamp och (takken) från marken.
6 Vissa växter är (beschermd) och får inte plockas.
7 Under våren och sommaren är djurlivet (kwetsbaar).
8 Om man eldar direkt på berghällar kan de spricka (kapot).
9 Man får inte ta grenar och bark från växande (bomen).
10 Håll naturen ren från (afval).