Året runt – Basiscursus Zweeds

Hoofdstukken

Relativ pronomen

Kies het juiste relativ pronomen.
Sommaren ___ jag föddes var extremt regnig, säger min pappa.
Under natten, ___ många sover, är det tyst på gatan.
Staden ___ vi bor i är ganska liten.
En korvkiosk är ett ställe man ___ säljer korv med bröd.
Elins sambo är en kille ___ är ganska blyg.
Staden ___ vi bor är ganska liten.
En korvkiosk är ett ställe ___ man kan köpa korv med bröd.
I den här korridoren finns elevskåp ___ ni kan förvara era böcker och andra saker.