Begeleiden van actief leren

Log in

Je bent nog niet ingelogd. Log in met je Coutinho-account om toegang te krijgen tot je studiemateriaal.

Filmpjes bij hoofdstuk 6

Vragen bij de filmpjes 6.1 en 6.2

  • Hoe wordt de samenwerking tussen de leerlingen gestimuleerd door de leerkracht? Waarom vind je dit?
  • Welke feedback had de leerkracht kunnen geven om de ontwikkeling van de samenwerkingsvaardigheden van de leerlingen verder te stimuleren?
  • In film 6.1 geeft de leerkracht de feedback tijdens het proces en alleen aan het tweetal, in film 6.2 doet de leerkracht dit achteraf en klassikaal. Wat zijn voordelen en nadelen van het klassikaal achteraf feedback geven? Wanneer denk je dat de leerlingen meer van de feedback leren?
  • Kun je een voorbeeld geven van feedback op samenwerking die jijzelf in een les hebt gegeven of die jouw mentor tijdens de stage heeft gegeven? Kun je een voorbeeld geven van een moment waarop je dat had kunnen doen, maar niet hebt gedaan?

Transcripten bij de filmpjes 6.1 en 6.2