Broddelen

Therapieoefeningen

Hier vind je de therapieoefeningen bij Broddelen – Een (on)begrepen stoornis. Deze oefeningen kunnen in de broddeltherapie aan bod komen. Welke oefeningen je kiest, hangt af van de symptomen en de leerbaarheid van de cliënt. Ook is het belangrijk dat je oefeningen kiest die aansluiten bij de belevingswereld van de cliënt. Om deze oefeningen adequaat toe te kunnen passen, verwijzen we naar hoofdstuk 4 (Therapie) uit Broddelen – Een (on)begrepen stoornis.