Begeleiden van zelfsturing en samenwerking

Hoofdstuk 1

Paragraaf 1.1

 • Oostdam (2013)
  Zorgen voor de juf en mees: Van onderwijzen naar leren is de oratie van Ron Oostdam,gepubliceerd op de website van de Universiteit van Amsterdam.
  Download de oratie.

Paragraaf 1.4

 • Definities en modellen van 21e-eeuwse vaardigheden (Thunnissen et al., 2019)
  Duurzaam leren en werken: Hoe borgen we een leven lang nieuwsgierig? is een publicatie van Fontys Learning Society, Eindhoven.
  Download de publicatie.
 • Vaardigheden, een toelichting en een leerlijn met concrete doelen per 21e-eeuwse vaardigheid (SLO)
  Op de website van SLO zijn deze te vinden voor het vmbo en voor havo/vwo.
  Ga naar de website.
 • Quickscan van SLO
  Dit instrument geeft inzicht in de mate waarin je aandacht besteedt aan de 21e-eeuwse vaardigheden.
  Download de quickscan.