Begeleiden van zelfsturing en samenwerking

Hoofdstuk 2

Paragraaf 2.1

 • Van den Bergh, 2018
  Lees meer over de pedagogische grondhouding bij het begeleiden van actief leren in de lectorale rede van Linda van den Bergh: Waarderen van diversiteit in het onderwijs (Fontys Hogescholen, Tilburg).
  Download de pdf.
 • Overzicht van het communiceren van lage en hoge verwachtingen
  Download de pdf.
 • Leidraad Onderwijs vanuit hoge verwachtingen (NRO)
  Een publicatie voor het onderwijs van Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek
  Download de publicatie.

Paragraaf 2.2

Paragraaf 2.3