Recht doen aan sociale professionals

Hoofdstuk 11

Recht op uitkering

De vraag wie waar en wanneer recht heeft op een uitkering is niet zo makkelijk te beantwoorden. Om voor een uitkering in aanmerking te kunnen komen, moet aan allerhande eisen worden voldaan. Hiervoor is al uitgelegd dat mensen die ontslagen worden onder bepaalde omstandigheden in aanmerking kunnen komen voor WW. Of iemand daarvoor in aanmerking komt en voor hoelang dan, hangt onder meer af van het arbeidsverleden. Via deze website van de overheid kunnen die vragen voor individuele gevallen beantwoord worden en is er ook een rekenhulp om de hoogte en de duur van de uitkering uit te rekenen.

Het komt daarnaast ook voor dat mensen niet (meer) in staat zijn te werken vanwege hun gezondheid. Als mensen al voor hun achttiende met een aandoening te kampen hadden, waardoor zij als volwassenen niet aan de slag konden, dan komen zij mogelijk in aanmerking voor een Wajong-uitkering. Wajong staat voor Wet arbeidsvoorzieningen jonggehandicapten.

Mensen die arbeidsongeschikt raken kunnen een beroep doen op de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), afhankelijk van de mate waarin ze niet meer in staat zijn te werken.

Op basis van de Participatiewet kunnen mensen die een beperking hebben en moeilijkheden hebben om een baan te vinden extra ondersteuning krijgen bij het vinden van een baan.