Recht doen aan sociale professionals

Hoofdstuk 11

Paragraaf 11.2.1

Link naar het UWV, waar je meer kunt lezen over ontslag.

Link naar een overzicht van alle cao’s.

 

Paragraaf 11.2.2

Link naar de tekst van artikel 7:750.

 

Paragraaf 11.3.3

Link naar de tekst van artikel 7:671.

 

Paragraaf 11.4.1

Link naar de tekst van de Leerplichtwet 1969.

 

Paragraaf 11.4.2

Link naar meer informatie over onderwijs en mensenrechten.

 

 

Wetteksten

 

Titel 10. Arbeidsovereenkomst

 

Afdeling 7. Enkele bijzondere verplichtingen van de werknemer

 

Afdeling 9. Einde van de arbeidsovereenkomst

 

Titel 12. Aanneming van werk
Afdeling 1. Aanneming van werk in het algemeen