Bespreekbaar maken van seksualiteit en intimiteit

Hoofdstuk 15

Hier vind je tips voor aanvullende informatie bij hoofdstuk 15. 

Tips voor doorverwijzen:

  • Sociale kaart voor slachtoffers van seksueel geweld: www.centrumseksueelgeweld.nl. Deze website helpt bij het zoeken naar hulp.
  • www.signalerenkanjeleren.nl
  • www.monitorlerensignaleren.nl is een website voor en door docenten over huiselijk geweld, kindermishandeling, en seksuele gezondheid. Docenten vinden hier materiaal en suggesties om lessen op mbo, hbo en universitair niveau voor te bereiden. Studenten kunnen hier terecht voor studiemateriaal dat hen voorbereidt op de beroepspraktijk met als doel: het leren signaleren van geweld in afhankelijkheidsrelaties.